โครงการ Social Innovation Awards 2017

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ส่งผลงานเข้าประกวด

โครงการ Social Innovation Awards 2017

"ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม พ.ศ.2560"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : คณะสังคมศาสตร์ มก., 16 มิ.ย. 60

แท็ก : ประกวด, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 16/06/2017  เวลา 09:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ