ปิดปรับปรุงอาคารตึกพักชายที่ 14 และ 15

ที่มา : กองกิจการนิสิต, 2 มิถุนายน 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 02/06/2017  เวลา 08:13

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ