โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง

ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 45 ปี ชั้น 9

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 29 พฤษภาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 29/05/2017  เวลา 11:08

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ