อาจารย์วิศวฯ เคมี รับรางวัล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ผู้ใช้แสงซินโครตรอนที่มีผลงานวิจัยต่อเนื่อง และมีการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ จากศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในการประชุมกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 จัดโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน จ.นครราชสีมา

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 24 พฤษภาคม 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/05/2017  เวลา 08:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ