ขอเชิญร่วมงาน STBE Talk 2017

อุตสาหกรรมการออกแบบอาคารในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ติดตามได้ในงาน STBE Talk 2017

 

         ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวฯ มก. จัดงาน STBE Talk 2017 ในหัวข้อเรื่อง Green Practices : Here…. And Now” ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ในงานดังกล่าว มีทีมผู้บริหารจากบริษัท Magnolia Quality Development Corporation Limited. (MQDC) ร่วมเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมการออกแบบและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในด้านวิศวกรรมโครงสร้างและปัจจัยทางด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ให้แก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป  

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08 4641 6768 และ 0 2797 0999 ต่อ 1369

 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์, 18 พฤษภาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/05/2017  เวลา 13:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ