อาจารย์ นิสิตวิศวฯ มก. คว้าที่ 2 จาก 38 ทีมทั่วโลก

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข นายจันทร์ อัญญะโพธิ์ นิสิตปริญญาเอก และนายนิพันธ์ สุรพงษ์ นิสิตปริญญาโท จากห้องปฏิบัติการวิจัย CMIT Haptics & Robotics Lab  ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนามทีม CMIT ReArt  นำหุ่นยนต์สร้างสรรค์ศิลปะภาพวาดที่ได้พัฒนาด้วยเทคโนโลยีการรับรู้แรงสัมผัส (Haptics) ให้มีความฉลาดสามารถเก็บข้อมูล ทักษะการทำงาน และการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปินในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล คว้ารางวัลอันดับ 2 และเงินรางวัล 25,000 USD ในการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ โรบอท อาร์ต หรือ Robot Art 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยการพิจารณาจากคะแนนโหวตจากทั่วโลกในสัดส่วน 40% และการตัดสินจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ และเทคโนโลยีในสัดส่วน 60%  

     

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 18 พ.ค. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 18/05/2017  เวลา 09:30

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ