คณะสัตวแพทย์ ม. เกษตร ปล่อยแร้งดำหิมาลัย

คณะสัตวแพทย์ ม. เกษตรศาสตร์ ปล่อยแร้งดำหิมาลัย ชื่อ สกาย KU502 คืนธรรมชาติ

ดอยลาง อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่

          นายสัตวแพทย์ ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวว่า ทางหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ ฯ ร่วมกับสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดและสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  ได้ปล่อยแร้งดำหิมาลัย ชื่อ สกาย วัยเด็ก เพศผู้ รหัส KU502 ณ ดอยลาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งอาการของเจ้า สกาย คือขาดอาหาร หมดแรง ที่บ้านหนองบัวสะอาด      อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา รับตัวแร้งดำฯ จากชาวบ้านมาส่งให้โรงพยาบาลสัตว์ และได้ดำเนินการดูแลและฟื้นฟูจนสุขภาพแข็งแรง และปล่อยคืนธรรมชาติที่จุดชมวิวดอยสันจุ๊ อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 นั้น

          ล่าสุด  "แร้งดำหิมาลัย ชื่อ สกาย รหัส 502  บินไปถึงมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จากการติดตามด้วยเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียมด้วยระบบโทรศัพท์มือถือ โดย กองทุนวิจัยนกนักล่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

          แร้งดำหิมาลัยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพแข็งแรง จากสภาพขาดอาหาร ที่หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วันที่ 29 เมษายน 2560"

          ดอยลาง ตั้งอยู่บนชายแดนประเทศไทย-เมียนมา ที่ระดับความสูง 2000 เมตร  เหนือระดับน้ำทะเล โดยประมาณ เป็นจุดที่ตั้งอยู่บนเส้นทางอพยพของแร้งหิมาลัยในประเทศไทย และในเดือนเมษายน เป็นฤดูกาลอพยพของนกอพยพกลับถิ่นอาศัยในฤดูผสมพันธุ์

          แร้งดำหิมาลัยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย มีสถานภาพ “ใกล้ถูกคุกคามต่อการสูญพันธุ์  (near-threatened)”  ประชากรทั่วโลก ประมาณ 21,000 ตัวเป็นนกอพยพย้ายถิ่นในฤดูหนาว ขนาดใหญ่ จากจะงอยปากจรดปลายหาง ยาว 100-120 ซม. ปีกยาว 2.9-3 เมตร เป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย มีถิ่นอาศัยในฤดูผสมพันธุ์บนเทือกเขาหิมาลัย ภูมิภาคเอเชียกลาง ประเทศมองโกเลีย ภาคตะวันตกของประเทศจีน และทวีปยุโรป ในฤดูหนาว แร้งดำฯจะร่อนมากับลมหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม เข้าสู่ประเทศไทยในภาคเหนือและภาคอื่นๆ เป็นบางปีเท่านั้น เคยมีรายงานพบแร้งดำหิมาลัย ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี

          ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการซากปศุสัตว์ ที่เป็นอาหารหลักของแร้งที่จะกินซากปสุสัตว์ตาย  ทำให้แร้งหิมาลัยอพยพเหล่านี้บางตัว ขาดอาหาร เพราะซากสัตว์ในธรรมชาติลดลง จึงหมดแรงบินตกในประเทศ ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมอุทยานแห่งชาติฯ มีโครงการฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อ

          ปล่อยคืนธรรมชาติ มีภารกิจช่วยเหลือรักษาฟื้นฟูสุขภาพของนกล่าเหยื่อหรือนกนักล่า ประกอบด้วย เหยี่ยว นกอินทรี แร้ง นกเค้าและนกแสก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยแล้วปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในถิ่นอาศัยและฤดูกาลที่เหมาะสมต่อชนิดพันธุ์  รายละเอียด ที่เพจ www.facebook.com/KasetsartUniversityRaptorUnit

          ข้อมูล : นายสัตวแพทย์ ดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว  หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อเพื่อปล่อยคืนธรรมชาติ โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ trogon@gmail.com

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 15 พฤษภาคม 2560       

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/05/2017  เวลา 09:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ