ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award

          อาจารย์ ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย นายกลยุทธ์์ สรงกระสินธ์ และนายธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการ The 8th Annual International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2017) จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT), Tokyo Institute of Technology (ญี่ปุ่น), สวทช และ IEEE Thailand Section ณ หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560
         
          ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ Design of the Multi-tasks Multi-processors System for an Underwater Robot

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 09 พ.ค. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 09/05/2017  เวลา 15:07

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ