อาจารย์คณะวิศวฯ มก. รับโล่อาจารย์ต้นแบบ

          อาจารย์ ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ต้นแบบในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในหัวข้อ Teaching in General Education จาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 09 พ.ค. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 09/05/2017  เวลา 10:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ