นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ทีม SKUBA ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ใช้งานภายในบ้าน (@Home) รุ่น EDU ในการแข่งขัน RoboCup Japan Open 20ี17 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560  ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น 


          สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า น.ส.ภัทรพร ตุลาธรรม นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  โดยมี อ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม
 
 

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 09 พ.ค. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 09/05/2017  เวลา 09:24

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ