ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 2/2560

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 2/2560

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.

นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      15-17 พฤษภาคม 2560

นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่      18-19 พฤษภาคม 2560

บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่      22-23 พฤษภาคม 2560

                                    

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
           การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

ที่มา : ศูนย์ทดสอบทางภาษา มก., 08 พ.ค. 60

แท็ก : KU-EPT,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 08/05/2017  เวลา 13:24

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ