เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 8

วันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด| ใบสมัคร

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. , 04 พ.ค. 60

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/05/2017  เวลา 16:12

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ