เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืช

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

วันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ.2560

รายละเอียด| ใบสมัคร

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. , 04 พ.ค. 60

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 04/05/2017  เวลา 16:10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ