โครงการ Startup Talk ครั้งที่ 1

ลงทะเบียน

ที่มา : สำนักงานบริการวิชาการ มก., 20 เม.ย. 60

แท็ก : กิจกรรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 20/04/2017  เวลา 13:32

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ