โครงการอุปสมบทหมู่ ช่วงปิดภาคการศึกษา

ที่มา : กองกิจการนิสิต มก., 18 เม.ย. 60

แท็ก : บวช, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 18/04/2017  เวลา 09:30

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ