สถาบันขงจื๊อ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน

สมัครสอบ

ที่มา : สถาบันขงจื๊อ คณะมนุษยศาสตร์ มก., 11 เม.ย. 60

แท็ก : รับสมัคร, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 11/04/2017  เวลา 13:29

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ