การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ


| โครงการการประชุมทางวิชาการฯ |  | กำหนดการประชุมทางวิชาการฯ |
| ใบสมัครเข้าร่วมประชุม | | ใบสมัครเข้าร่วมเสนอผลงาน |
| ใบสมัครเข้าร่วมทัศนศึกษา | | โปรแกรมทัศนศึกษาในพื้นที่ชุมพร |
| โปรแกรมดำน้ำ ชุมพร | | โปรแกรมระนองเกาะสอง |

 

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก. ,27 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/03/2017  เวลา 10:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ