สัมมนาพิเศษเรื่อง ข้าว

มูลนิธิข้าวไทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สัมมนาพิเศษเรื่องข้าว หัวข้อ “Value Creation in Rice for Better Income to Farmers : A Japanese Perspective”

ดย Professor Ken’ichi Ohtsubo ประเทศญี่ปุ่น

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560  เวลา 09.30-11.30 น.

ณ ห้องประชุม 601 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนProfessor Ken’ichi Ohtsubo

 

กำหนดการ

   09:30 – 09:50 น.          ลงทะเบียน/บริการอาหารว่าง

   09:50 – 10:00 น.          เปิดการสัมมนา

   10:00 – 11:00 น.          บรรยายพิเศษเรื่อง

   “Value Creation in Rice for Better Income to Farmers : A Japanese Perspective”

               โดย  :   Professor Ken’ichi Ohtsubo

   Niigata University of Pharmacy and Applied Life Sciences

               Niigata City, Japan

   11:00 – 11.30 น.          แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ และซักถาม

 

 

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเข้าร่วมสัมมนา

ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มก., 27 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 27/03/2017  เวลา 09:41

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ