โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)

Application download are available at http://kimba.ku.ac.th/academic_apply.aspx

More detail at: http://www.kimba.ku.ac.th

Tel: 02-942-8691 or 081-658-2798

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มก., 20 มี.ค. 60

แท็ก : รับสมัคร,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 20/03/2017  เวลา 15:58

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ