ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

กำหนดการรับสมัคร | รายละเอียดการสอบ

ติดต่อสอบถาม 0-2942-8761-2 

ดูรายละเอียดที่ http://www.cs.sci.ku.ac.th/ms

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์ มก., 20 มี.ค. 60

แท็ก : รับสมัคร,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 20/03/2017  เวลา 10:36

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ