ปาฐกถาพิเศษ โดย นายกรัฐมนตรี

ปาฐกถาพิเศษ

“การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

โดย นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด ได้ที่

 

กำหนดการ

เวลา ๐๗.๓๐–๐๘.๓๐ น.     -  ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ น.                  -  ผู้เข้าร่วมและแขกเชิญประจำที่นั่งโดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา ๐๙.๓๐ น.                 -  นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึง และเดินขึ้นบันไดบนอาคาร

                                       -  นายกรัฐมนตรี วางพวงมาลัยสักการะพระรูปหล่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
                                           (ณ โถงด้านบนอาคาร)

เวลา ๐๙.๓๓ น.                -  นายกรัฐมนตรีเดินเข้าภายในอาคาร

เวลา ๐๙.๓๕ น.                -  พิธีกรกล่าวเปิดรายการ
                                       -  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับและรายงาน

เวลา ๐๙.๔๐ น  .               - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ                     
                                          “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ”

เวลา ๑๐.๓๐ น.                -  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึก                 
เวลา ๑๐.๓๓ น.                -  ผู้บริหารถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (บนเวที)

เวลา ๑๐.๓๕ น.                -  นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ บริเวณด้านล่างเวที

เวลา ๑๑.๐๐ น.                -  นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ

 

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 16 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 16/03/2017  เวลา 10:00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ