รับสมัคร หลักสูตรนานาชาติ รอบ 2

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

 

Application Period                                                     Fri 10 Mar 2017 – Thu 4 May 2017

Application Period by Post                                        Fri 10 Mar 2017 – Fri 21 Apr 2017

EEBA-MPT Test                                                        Sun 30 Apr 2017

Announcement of Eligible Applicant for interview      Tue 9 May 2017

Interview Process                                                      Mon 15 – Tue 16 May 2017

Announcement of Interview Results                          Fri 19 May 2017

 

for more info : www.eeba.eco.ku.ac.th

Tel : 02-579-1544 ext.5602-3 , 02-579-2800

 

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 10 มีนาคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/03/2017  เวลา 12:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ