โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

ช่วงเวลากำหนดการรับสมัคร

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) รอบที่ 2

รายละเอียด

 

                                                      เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ            4 มีนาคม – 7 พฤษภาคม 2560

                                                      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์           8 พฤษภาคม 2560

                                                      สอบสัมภาษณ์                                     9 พฤษภาคม 2560

                                                      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ       12 พฤษภาคม 2560

                                                      รายงานตัวเข้าศึกษา                            15 - 17 พฤษภาคม 2560

ดูรายละเอียดได้ที่ : www.becon.eco.ku.ac.th

โทร : 02-561-3474 ต่อ 507, 515

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์ มก., 06 มี.ค. 60

แท็ก : รับสมัคร,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 06/03/2017  เวลา 11:30

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ