เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 46

การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 46
วันที่ 7-9  มิถุนายน 2560  
รายละเอียดโครงการ  ใบสมัคร

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 01 มี.ค. 60

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 01/03/2017  เวลา 11:10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ