เชิญร่วมงาน Green Market in the Library

            ขอเชิญนิสิต บุคลากร มก. และผู้สนใจเข้าร่วมงาน "Green Market in the Library" โดยภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้ามือสองคุณภาพระดับดี หลากหลายแบบ ในราคาถูกสุด ๆ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้าสุดเก๋ กระเป๋าแฟชั่นเครื่องประดับอินเทรนด์ และหนังสือน่าอ่าน  ในวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 - 18.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ (ติดกับห้องสมุดในสวน) อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจะนำไปใช้ในการจัดซื้อหนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนที่สำนักหอสมุดไปจัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชน ...

            มาช่วยกันช้อปของถูก ได้ของดี ช่วยลดการผลิต (Reuse) และได้ทำบุญผ่านกิจกรรม “ห้องสมุดชุมชน” มาช้อปกันเยอะ ๆ นะคะ!!

ที่มา : สำนักหอสมุด มก., 14 ก.พ. 59

แท็ก : สำนักหอสมุด, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 14/02/2017  เวลา 09:15

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ