ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้

         สำนักหอสมุดขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแบ่งสิ่งของที่ท่านไม่ได้ใช้แล้ว แต่อยู่ในสภาพที่ดี สามารถนำไปใช้ต่อได้ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ โดยสำนักหอสมุดจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคเหล่านี้เข้ากิจกรรม “Green market in the library” จัดขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 รายได้จากการจำหน่ายสิ่งของทั้งหมดจะนำไปจัดกิจกรรมห้องสมุดชุมชน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ ต่อไป  

          ผู้สนใจสามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ที่ : คุณวาทินี เขมากโรทัย เบอร์โทรศัพท์ 0 2942 8616 เบอร์ภายใน 1477 ต่อ 236 หรือนางสาวหทัยรัตน์ ศรีสุภะ ต่อ 232 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560) **พิเศษสุด ๆ ช่วงเวลา 11.30 – 13.00 น. จะมีการประมูลสินค้าที่อยุ่ในสภาพดีหรือสินค้ามือหนึ่ง นำออกมาประมูล ขอเชิญทุกท่านมาร่วมประมูลเพื่อให้น้อง ๆ มีห้องสมุดที่น่าใช้กันนะคะ

ที่มา : สำนักหอสมุด มก., 14 ก.พ. 59

แท็ก : สำนักหอสมุด, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 14/02/2017  เวลา 09:13

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ