นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ

          นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับนิสิตคณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.  ได้รับรางวัลระดับชาติ จากการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2016-2017 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-22 มกราคม 2560 ณ สนาม ปทุมธานี  สปีดเวย์ โดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ดังนี้

         - รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
         - รางวัลชนะเลิศประเภทหมวดหมู่ 1 รายการ      
         - รางวัลชนะเลิศประเภทรายการย่อย 4 รายการ
  
         - รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2 รายการ

         - รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รายการ
         - ​รองชนะเลิศอันดับสอง 1 รายการ

ที่มา :คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก., 03 ก.พ. 60

แท็ก : รับรางวัล, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 03/02/2017  เวลา 12:34

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ