ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย

โครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก มก. ประจำปี 2560

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้ร่วมกับบริษัทเอกชน

ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

---------------------------------------------

 

หลักสูตรโครงการ  :

 

ที่

วัน-เวลา

หัวข้อ

1

27 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 9.00-12.00 น.

หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่อง GC-TCD
โดย บริษัท พาราไซแอนนติฟิค จำกัด

2

20 มีนาคม 2560

เวลา 9.00-12.00 น.

นวัตกรรม หลักการและการประยุกต์ใช้ 2-Dimension Liquid Chromatography      โดย บริษัท พาราไซแอนนติฟิค จำกัด

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย

สอบถามเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ คุณพรสา พ่วงลา  (  02-942-8740 ต่อ 206, E-mail : rdipss@ku.ac.th

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดาวน์โหลด :  รายละเอียดโครงการ  |   ใบสมัคร

 

ที่มา :  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 31 มกราคม 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 31/01/2017  เวลา 16:31

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ