ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครทดสอบ

          ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ จัดการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับเฉพาะนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ที่ยังไม่เคยเข้ารับทดสอบ KU-EXITE มาก่อนเท่านั้น จำนวน 10-15 คนต่อคณะ ที่มีความประสงค์ และสามารถเข้ารับการทดสอบ ในวัน เวลา ที่กำหนดได้เท่านั้น โดยนิสิตไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น กำหนดทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-15.00 น.

          นิสิตสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการทดสอบ (การสแกน QR Code ใบประชาสัมพันธ์) ปิดรับลงทะเบียน ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และศูนย์ทดสอบทางภาษา จะรวบรวมรายชื่อนิสิต พร้อมแจ้งสถานที่สอบให้ทราบต่อไป


ที่มา : ศูนย์ทดสอบทางภาษา, 30 มกราคม 2560

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 30/01/2017  เวลา 11:23

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ