ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 1/2560

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 1/2560

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.

                                      นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      6-8 กุมภาพันธ์ 2560

                                      นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่      9-10 กุมภาพันธ์ 2560

                                      บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่      13-14 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
           การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

    2.2 ในแบบฟอร์มการสมัครสอบ กรอกอีเมล คลิกดำเนินการ

    2.3 ระบบจะแสดงใบชำระเงิน คลิกรูป Printer อยู่บริเวณบนขวา เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

    2.4 นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่สมัคร
         (กรุณาเก็บใบชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน)

ที่มา : ศูนย์ทดสอบทางภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มก., 23 ม.ค. 59

แท็ก : KU-EPT,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 22/01/2017  เวลา 22:42

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ