การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2

การผลิตกล้วยให้มีคุณภาพ รุ่นที่ 2
วันที่ 5 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดโครงการ | ใบสมัคร

ที่มา : คณะเกษตร มก.กำแพงแสน, 20 ม.ค. 59

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

  |  วันที่บันทึก 20/01/2017  เวลา 14:02

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ