อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ประกอบการ เกษตรกร นักศึกษา 
เข้าร่วมสมัครเพื่อเข้าอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560 


  ที่มา : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ , 10 มกราคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/01/2017  เวลา 10:42

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ