ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

          ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2560  จำนวน 4 โครงการ

  1. เรื่อง การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม   [ รายละเอียด  |   ใบสมัคร ]
  2. เรื่อง เทคนิคพื้นฐานทางโครมาโตกราฟ                                         [ รายละเอียด  |   ใบสมัคร ]
  3. เรื่อง การจัดการสารเคมีและของเสียจากห้องปฏิบัติการ                    [ รายละเอียด  |   ใบสมัคร ]
  4. เรื่อง เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                           [ รายละเอียด ]

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 5 มกราคม 2560

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 05/01/2017  เวลา 11:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ