รับสมัคร โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

 

  เปิดรับสมัครทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ:            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 4 มกราคม 2560

  สอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิต:                              วันที่ 8 มกราคม 2560

  ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิติ:         วันที่ 12 มกราคม 2560

  เปิดรับสมัคร BEcon:                                                                   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์:                                            วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

  สอบสัมภาษณ์:                                                                           วันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา:                                                  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

  รายงานตัวเข้าศึกษา:                                                                   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - วันที่ 3 มีนาคม 2560

 

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : คณะเศรษฐศาสตร์, 9 พฤศจิกายน 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 09/11/2016  เวลา 09:28

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ