เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการฯ

เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำปี 2560

ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2  ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

ใบสมัคร | หลักสูตรการอบรม

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 25 ต.ค. 59

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 25/10/2016  เวลา 11:14

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ