คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรม 5 หลักสูตร

<<   สมัครออนไลน์  >>

รายละเอียดหลักสูตร

1. หลักสูตรสุดยอดเลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ : การบริหารงานเอกสาร   [คลิก]

2. หลักสูตรการเขียนหนังสอืราชการ และรายงานการประชุม   [คลิก]

3. หลักสูตรพิธีกรและผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ   [คลิก]

4. การอบรมขับร้องเพลงเบื้องต้นระยะสั้น  [คลิก]

 

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์, 25 สิงหาคม 2559

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 25/08/2016  เวลา 13:57

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ