การอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 43

การอบรมหลักสูตร

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

(Fire Protection Engineering)

รุ่นที่ 43

ระหว่างวันที่ 18 มีนาคน 2560

ถึงวันที่ 9 เมษายน 2560 (วันเสาร์-อาทิตย์)

ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์  (อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9206   

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย , 06 ก.ค. 59

แท็ก : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 06/07/2016  เวลา 13:56

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ