บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก-โท

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก-โท

(ภาคปกติ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

รับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 13 ธันวาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.grad.ku.ac.th

ที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย มก., 10 ก.ย. 2556

แท็ก : บัณฑิตวิทยาลัย,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  วันที่บันทึก 10/09/2013  เวลา 10:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ