กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์

     สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะทำการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรี และระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปี 2555 ใน วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 เวลา 09.00 – 17.00 น. เพื่อรักษาเสถียรภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

* ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโอราเคิล   ระบบ ERP   ระบบบัญชี 3 มิติ https://acc3d.ku.ac.th ,ระบบสารสนเทศบุคลากร https://mis.person.ku.ac.th     ระบบสารสนเทศนิสิต (บางเขน) https://regis.ku.ac.th    ระบบสารสนเทศนิสิต (กำแพงแสน) https://webregis.ku.ac.th      ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย https://regis.ku.ac.th/cpcmns       โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ อาจารย์ มก. https://training.cpc.ku.ac.th  ,   ระบบประเมินการเรียนการสอน มก. https://eassess.ku.ac.th     ระบบเงินเดือน

      ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อได้ที่ งาน Helpdesk โทร. 02-5620951-6 ต่อ 2542-3

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ที่มา : สำนักบริการคอมพิวเตอร์

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 18/09/2012  เวลา 09:38

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ผู้ดูแลระบบ