ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/2561

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 4/2561

ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

                                      นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      6 - 8 สิงหาคม 2561

                                      นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่      9 - 10 สิงหาคม 2561

                                      บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่      13 - 14 สิงหาคม 2561

 

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

                 1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ

    2.2 ในแบบฟอร์มการสมัครสอบ กรอกอีเมล คลิกดำเนินการ

    2.3 ระบบจะแสดงใบชำระเงิน คลิกรูป Printer อยู่บริเวณบนขวา เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

             2.4 นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่สมัคร
                  (กรุณาเก็บใบชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน)

 

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์, 20 กรกฎาคม 2561

Tag :

  |  Last Update 07/08/2018  Time 09:51

Responsible By :   Administrator