โครงการ Social Innovation Awards 2017

คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต ส่งผลงานเข้าประกวด

โครงการ Social Innovation Awards 2017

"ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม พ.ศ.2560"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : คณะสังคมศาสตร์ มก., 16 มิ.ย. 60

Tag : ประกวด, ม.เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 16/06/2017  Time 09:39

Responsible By :   Administrator