ติดตามข่าวสารพะเยาเกมส์ กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36


          ร่วมเป็นกำลังใจให้นักกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 "พะเยาเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ซึ่งชนิดกีฬาทำการแข่งขัน จำนวน 16 ชนิดกีฬา ติดตามผลการแข่งขันและภาพการแข่งขันได้ที่  www.sp.ku.ac.th หรือทาง แฟนเพจ KU sport office

 

ที่มา : สำนักการกีฬา, 1 มิถุนายน 2560

Tag :

  |  Last Update 01/06/2017  Time 13:17

Responsible By :   Administrator