โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (ภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีรับตรง

ตั้งแต่วันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 45 ปี ชั้น 9

<<  รายละเอียด  >>

 

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์, 29 พฤษภาคม 2560

Tag :

  |  Last Update 26/06/2017  Time 15:29

Responsible By :   Administrator