การตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหาร รุ่น 2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การตรวจสอบสารพิษเชื้อราในอาหาร รุ่น 2

วันที่ 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและสารพิษ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ | ใบสมัคร

 

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 01 พ.ค. 60

Tag : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 01/05/2017  Time 15:56

Responsible By :   Administrator