อบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ประกอบการ เกษตรกร นักศึกษา 
เข้าร่วมสมัครเพื่อเข้าอบรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560 


  ที่มา : สถาบันผลิตผลเกษตรฯ , 10 มกราคม 2560

Tag :

  |  Last Update 10/01/2017  Time 10:42

Responsible By :   Administrator