การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th (SLIM) 2017

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ร่วมกับ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th Shelf Life International Meeting (SLIM) 2017
ภายใต้หัวข้อ
"Emerging Trends in Food Technology and Packaging for Shelf-life Extension and Sustainability Improvement"
ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ  


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.slim2017.org

 
E-mail: slim2017@ku.th

ที่มา : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก., 23 ธ.ค. 59

Tag : ประชุมวิชาการ,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 23/12/2016  Time 10:55

Responsible By :   Administrator