เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการฯ

เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำปี 2560

ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 2  ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

อบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 

ใบสมัคร | หลักสูตรการอบรม

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก., 25 ต.ค. 59

Tag : อบรม,ม.เกษตร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  |  Last Update 03/11/2016  Time 15:11

Responsible By :   Administrator