ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

 

         

  จารึกบนแผ่นดินเกษตรศาสตร์ …ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 14 ตุลาคม 2559

  "ภูมิพล" กษัตริยาลัย

  นนทรีทรงปลูก 9 ต้น

  6 สารคดีในหลวงตอน ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน

  สระสุวรรณชาด เพื่อช่วยเหลือเพื่อนคุณทองแดง

  สัตวแพทย์เกษตรรวมใจ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)

  “หนังสือของพ่อ” ดวงใจของชาวเกษตร

  เพลงพระราชนิพนธ์ เกษตรศาสตร์

  นิทรรศการ "ชาวเกษตรศาสตร์ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้"

  พระโอวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  ทำบุญตักบาตร เจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  คนค้นฅน : อ.ธรณ์ กับกษัตริย์ผู้ทรงทำ

  เชิญชม Timeline พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ชาว มก.ฉกส. 5,900 คน แปรอักษร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 28 พ.ย. 2559

  นิทรรศการน้อมนำคำพ่อสอน พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  นิทรรศการดิจิทัล “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  บนแผ่นดินเกษตรศาสตร์”

  ๕๓ ปี วันที่ระลึก วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

  งานคอนเสิร์ตดุริยคีตาอุษาคเนย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มหาราชกษัตริย์เกษตร

  นิทรรศการพรจากพ่อ

  วีดิทัศน์ชุดพิเศษ ตามรอยพระยุคลบาท สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

แท็ก :

วันที่บันทึก 13/10/2017  เวลา 20:43