สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

แนะนำหน่วยงาน

        สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน หรืออีกชื่อหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันมาก คือ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับ ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในการส่งเสริม เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรและประชาชน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ส่งเสริม และสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้บริการอาคาร สถานที่ ห้องพัก หัองประชุมสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงหลากหลายรูปแบบทันสมัย เลือกสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อวันพักผ่อนอันมีค่า ภายใต้การดูแลของ "แสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม" และที่ขาดไม่ได้ ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการตกแต่งสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ ภายใต้การดูแลของ "แสนปาล์มแลนสเคป"
        ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ได้รับรางวัลพระราชทาน เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2554 สาขาพัฒนาสังคม จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

 

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
Link: 
http://eto.kps.ku.ac.th/
ฝ่าย
1. สำนักเลขานุการ
2. ฝ่ายสื่อสารการตลาด
3. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม
4. ฝ่ายสื่อการส่งเสริม
5. ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 23/01/2015 เวลา 11:13

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ