คณะวนศาสตร์

แนะนำคณะ

       เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โดยเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งนิสิตและบุคลากรคณะวนศาสตร์ทุกคนต่างมุ่งมั่นให้คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก้าวไปสู่ "รังสรรค์ความรู้ เคียงคู่คุณธรรม ผู้นำรักษ์ทรัพยากรป่าไม้"
 

คณะวนศาสตร์
Link: http://www.forest.ku.ac.th
ภาควิชา ศูนย์/สถานี โครงการภาคพิเศษ
1. สำนักงานเลขานุการ > 1. ศูนย์วิจัยป่าไม้ > 1. โครงการปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ
2. ภาควิชาการจัดการป่าไม้ > 2. สถานีฝึกนิสิต  
3. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ > 3. สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา  
4. ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ > 4. ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้  
5. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา > 5. ศูนย์คอมพิวเตอร์อำนวยคอวนิช  
6. ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ > 6. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
7. ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา >    

 

ข้อมูลหลักสูตร

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 24/01/2017 เวลา 15:37

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ